Majetkový poradce

Pojem „majetkový management“ je hodně slyšet v zasedacích místnostech soukromých klientských firem, v ekonomických i tradičních médiích a mezi finančními poradci před hlavně před klienty. Přesto většina odborníků jen ztěžka skutečně definuje tento pojem.

Řízení bohatství je velmi snadné. Z pohledu bohatého člověka je řízení bohatství prostě vědou o řešení / zlepšení své finanční situace. Z pohledu finančního poradce je řízením bohatství schopnost poradce nebo poradenského týmu poskytovat širokou škálu finančních služeb a produktů bohatému klientovi poradním způsobem.

Teoreticky majetkový poradce může poskytnout každý existující finanční produkt. Ve skutečnosti se většina majetkových poradců specializuje na služby a produkty, které jsou pro ně nejpohodlnější.

Další definicí kvality správy majetku je, že je poskytována poradním způsobem. Tím, že jsou konzultanti/správci majetku skutečně zaměřeni na potřeby klienta. Dobrý majetkový poradce se setkává s klientem bez jakékoli předchozí myšlenky o tom, jaké konkrétní finanční nebo investiční produkty nebo služby takovému klientovi nabídne.

I když je běžné, že klienti sedí s konzultanty proto, aby řešili konkrétní potřebu nějakého produktu, ale hlavním cílem konzultantského majetkového poradce je pochopit konkrétní osobu klienta a zjistit, co je pro něho důležité a proč. Teprve poté majetkový poradce může přivést konkrétní příslušné odborníky a poskytnout příslušné řešení, které bude přesně šité na míru konkrétního klienta.

Cíl:

Řízení bohatství je konzultační proces uspokojování potřeb a přání klientů poskytováním vhodných řešení.

Řízení bohatství znamená koordinaci týmu odborníků, který řeší potřeby a přání klientů přímo pro konkrétního klienta. Jedná se tedy o zcela personifikovanou službu a dlouhodobý partnerský vztah mezi poradcem a klientem.